Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap
Men kan lid worden via deze site. Klik op de knop Lid Worden (links boven) en vul de gegevens in en stuur een recente pasfoto mee. Je krijgt daarna via de mail bericht van onze ledenadministratie ([email protected]).

Bij de aanmelding ontvangt u een sleutel. Deze past op het toegangshek van het park en de (buiten)deur van het clubgebouw, de hal.
We vragen U wel dringend als U de laatste bent op de tennisbanen om de deur van de hal en het toegangshek op slot te doen.
Met gebruikmaking van het KNLTB-fotopasje kunt u een baan reserveren op het afhangsysteem in de hal.

Het fotopasje wordt door de KNLTB aangemaakt nadat een pasfoto, die bij aanmelding moet worden afgegeven, is opgestuurd naar de KNLTB. Voor de periode totdat het pasje klaar is, wordt een noodpasje verstrekt door de ledenadministratie. Op het afhangbord in de hal vindt u een gebruiksaanwijzing voor het zogenaamde "afhangen". Men moet uiteraard met tenminste twee personen zijn om een baan te kunnen reserveren.. Bij overbelasting van de banen is men verplicht om met z'n vieren te spelen. Er bestaat een mogelijkheid om met niet-leden te spelen, daarvoor hebben we introducé-pasjes à € 5,00 per dag. Deze pasjes zijn verkrijgbaar in de kantine. Als deze niet open is kan men terecht bij Irene Rijpstra, Middelton 15,  (tel. 0222-315581) of Hans de Porto, Marelstraat 10 (tel. 0222-313088).

Er wordt verwacht dat er tijdens het spelen passende tenniskleding wordt gedragen (dus geen volleybalbroekje, zwemkleding of ontbloot bovenlijf). Het dragen van tennisschoenen is verplicht. Het is verboden hockeyschoenen, schoenen met een zeer grof profiel te dragen (slijtage banen). Nadat men een speelperiode heeft gespeeld moet men de baan vegen  met de matten die  bij de banen liggen. Daardoor kan uitglijden en blessures worden voorkomen. Bij opdooi na een vorstperiode is het verboden te spelen op de kunstgrasbanen. Dit wordt op de website vermeld.

Sinds 1 januari 2008 is in het huishoudelijk reglement opgenomen, dat elk seniorlid*) ongeveer 4 uur per jaar aan vrijwilligerswerk voor de club moet doen. Daarvoor wordt medio december in de hal een intekenlijst neergelegd waarop het lid haar/zijn kantinedienst kan vastleggen. Doet het lid dit niet zelf, dan zal de kantinecommissie het lid zelf indelen. Wel houdt de commissie zoveel mogelijk rekening met Uw wensen
Voor het schoonhouden van ons clubgebouw wordt een lijst samengesteld, waarop vermeld staast welk groepje van drie leden in welke week gezamenlijk deze taak ter hand zullen nemen. Het gaat dan op het schoonmaken van de kantine, de hal, de toiletten, de douches en de kleedkamers.
Men kan zich ook beschikbaar stellen voor commissiewerk of een bestuursfuncties. Voor al deze opties kan men zich opgeven.

*) seniorlid is men vanaf het jaar dat men 18 wordt.