Contributie

De contributie van TV Deuce
 


Seniorleden betalen € 90,- per jaar
Senioren van af 70 jaar betalen € 81,- per jaar
Juniorleden (tot 16 jaar) betalen € 125,- per jaar inclusief 32 lessen
Student en jeugdleden die geen les hebben van de club betalen € 65,- per jaar
Eenmalig inschrijfgeld seniorleden plus sleutel € 17,50 per jaar
Eenmalig inschrijfgeld juniorleden € 5,-

De contributie bedraagt vanaf 2015 € 90,- voor senior-leden. Jeugdleden betalen € 125,- per jaar maar dat is inclusief de wekelijkse groepslessen. Deze lessen zijn verder dus gratis.
Aan nieuwe senior-leden wordt geadviseerd (groeps-)lessen van onze trainer af te nemen. Dit om de techniek te leren en blessures zoveel mogelijk te voorkomen. Het nieuwe lid dient hiervoor zelf contact op te nemen met Tennisschool Joy. De tennisleraar komt zoveel mogelijk tegemoet aan uw wensen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging gericht aan: Het bestuur van Deuce,. Maar kan ook per email gebeuren. [email protected] of [email protected].
Opzegging dient te geschieden vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan de beëindiging van het lidmaatschap.

Het opgaveformulier is op deze website te vinden achter de knop "Lid worden". U vindt dat links boven op de startpagina.

Voor inlichtingen kunt u onderstaande  personen benaderen:

  • Irene Rijpstra - Middelton 15 Den Burg - tel.: 0222-315581
  • Hans de Porto - Marelstraat 10 Den Burg - tel.: 0222-313088