Vertrouwenspersonen

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag, vermoeden, klacht of melding heeft over grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie, (verbaal) geweld of pesten.

Het kan erg moeilijk en emotioneel zijn om er over te praten als je iets hebt meegemaakt, gezien of gehoord waar je je niet goed bij voelt of waar je twijfels bij hebt. Dan is het belangrijk en fijn om te weten dat er iemand is die onafhankelijk is en zonder oordeel wil luisteren naar je verhaal. Ook als je je afvraagt of het wel belangrijk genoeg is of wanneer je eens je hart wilt luchten over een voorval of gevoel dat je hebt kan het helpen er over te praten.

Bij de VCP kun je je verhaal vertellen. Daarna kan de VCP je helpen bij het bepalen van wat jij wilt dat er met de melding gedaan wordt en welke stappen je vervolgens kunt nemen.
De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en van de doorverwijsmogelijkheden naar de juiste instanties, zoals naar een Vertrouwenspersoon (VP). Jij hebt daarin de regie, de VCP onderneemt zelf geen stappen maar bespreekt met jou wat jij zou willen dat er gebeurt en wat er in bepaalde gevallen wettelijk is voorgeschreven.

Op Texel zijn er drie mensen door de Sportstichting Texel aangesteld om hulp te bieden aan sporters, ouders van jeugdleden, toeschouwers, trainers, vrijwilligers en bestuursleden:

Cintha Stiekema [email protected] 06-30328467
Vertrouwens(contact)persoon

Gatske IJkema [email protected] 06-10677876
Vertrouwens(contact)persoon

Hans van der Park [email protected] 06-12759926
(Externe) Vertrouwenspersoon

Voor meer informatie zie de bijgevoegde brief .

BriefVertrouwenspersoon.pdf