Privacy policy

Dit is de website van T.V. Deuce.

Ons bezoekadres is Emmalaan 53, 1791 AT DEN BURG.
Ons postadres Marelstraat 10, 1791 XV DEN BURG.
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 40635216.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
⦁    uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
⦁    alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: [email protected].

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze vereniging, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal onze vereniging alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over zaken omtrent de vereniging.

Onze vereniging kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met onze vereniging zelf, op het hierboven vermelde adres.

Deze Privacy policy is onderdeel van de Algemene Voorwaarden & Privacy Statement van T.V. Deuce. Deze is voor leden van T.V. Deuce op te vragen via [email protected].